top of page
Ara
  • Özden Erbaş

AFAZİ BULGULARI NELERDİR?

➡️Konuşma Üretiminde Bozulma

🔹Spontane Konuşma

🔹Otomatik Konuşma

➡️İşitsel Anlamada Bozulma

🔹 Sözel Komutları Anlama

🔹 Evet/Hayır Sorularını Anlama

🔹 Nesne ve Kategorileri Anlama

🔹 Sözcük ve Sözcük Öbeklerini Anlama

🔹 Cümle Çeşitliliğini Anlama

➡️Tekrarlamada Bozulma

➡️Okuma-Yazmada Bozulma

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Kaynak:Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği/www.dktd.org

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

#dilterapisi#dilkonuşmaterapisi#dilterapisti#dilvekonuşmaterapisi#konuşmabozukluğu#otizm#özeleğitim#corumozelegitim#fizyoterapist#çocukfizyoterapisti#pediatrikrehabilitasyon#pediatri#çorumözel#çorumözeleğitim#disleksi#rehabilitasyon#eğitim#dilkonuşma#terapi#bireyseleğitim#dilkonuşmaterapisti#özelöğrenmegüçlüğü#işitme#fiziktedavi#downsendromu#yaygıngelişimselbozukluk#uzayterapi

5 görüntüleme0 yorum
bottom of page