top of page
Ara
  • Özden Erbaş

Afazi Terapisi Nasıl Gerçekleşir?➡️Afazi Terapisi Nasıl Gerçekleşir?

➡️Afazi terapisi, afazili birey ve ailesi tarafından belirlenen işlevsel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere,

değerlendirme sonrasında terapistin belirlediği spesifik dil alanlarını ele alan, etkililiği kanıtlanmış bir

terapi yaklaşımı seçilerek bireyselleştirilir.

➡️Terapinin başlama zamanı, terapi sıklığı ve terapi seans süresi, vakanın durumu göz önünde bulundurularak

belirlenmektedir.

➡️ICF'e göre afazide Bozukluk Temelli Yaklaşım ve İletişim Temelli

Yaklaşım (Aktivite ve Katılım Temelli Yaklaşım) olmak üzere iki genel

müdahale yaklaşımı vardır.

➡️DKT'lerin çoğu her iki yaklaşımı da

kullanmaktadır.

🔴Bozukluk Temelli Yaklaşım: Bu yaklaşımda afazili bireyin bozulan

dil alanlarındaki (işitsel anlama, konuşma, okuma ve yazma gibi)

becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşıma

verilebilecek örnekler:

🔵Kısıtlamaya Dayalı Dil Terapisi (Constraint-Induced Language Therapy [CILT]),

Afazi için Cümle Üretim Programı (Helm Elicited Language Program for Syntax Stimulation

[HELPSS]/ Sentence Production Program for Aphasia [SPPA]) gibidir.

🟢İletişim/Aktivite-Katılım Temelli Yaklaşım: Bu yaklaşıma göre afazi bireyin aktivitelerini kısıtlayarak

hayata katılımında engel oluşturur. Terapide amaç, afazili kişinin hayata katılımında dil ve iletişim

kullanımlarını kısıtlayan engelleri azaltmak, iletişimini herhangi bir yolla güçlendirmek ve hasta

yakınlarını bu konuda eğiterek onları da müdahale sürecine dahil etmektir. Bu yaklaşıma verilebilecek

örnekler şöyledir: Afazili Bireylerin İletişimsel Etkinliğini Destekleme Terapisi (Promoting Aphasics’

Communicative Effectiveness [PACE Therapy]), Görsel Aksiyon/Hareket Terapisi (Visual Action

Therapy [VAT]), Alternatif ve Destekleyici İletişim [ADİS-AAC] gibi.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

Kaynak:Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği /www.dktd.org

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸


182 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page