top of page
Ara
  • Özden Erbaş

Bumetanid: Otizm Spektrum Bozukluğunda İlaç Tedavisi İçin Yeni Bir AdayBumetanid: Otizm Spektrum Bozukluğunda İlaç Tedavisi İçin Yeni Bir Aday

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) dünya üzerinde her 160 çocuktan birini etkileyen; duyguları anlama, sosyal iletişim kurma ve geliştirme gibi sosyal iletişim bozukluklar ile kendisini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Bu kişiler aynı zamanda tekrar eden davranışlar gösterebilir, ilgilendikleri şeyler kısıtlıdır. Bozukluğun hafif ilerlediği durumlarda bağımsız bir yaşam mümkünken, ağır vakalarda ömür boyu yardıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir? OSB’nin biyolojik mekanizmaları hakkında henüz kesin bilgilere sahibi değiliz. Halihazırda okul öncesine yönelik terapi yöntemlerinden davranışsal müdahaleler ile çocukların dilsel, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek tercih edilmektedir. Bu tedavilere ek olarak ilaç tedavilerinin geliştirilmesi otizm spektrum bozukluğunda beklenen gelişmelerden biridir.

Her ne kadar bozukluğun biyolojik arka planı bilinmese de, bilim insanları OSB tedavisine yönelik ilaç geliştirmek üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Daha önce ödem tedavisi için geliştirilmiş bumetanid isimli bir ilacın OSB semptomlarının tedavisinde de kullanılabileceği iddia edilmiş ve bazı çalışmalarla da bu gösterilmiştir.

Bumetanid Otizm Spektrum Bozukluğunda Nasıl Etki Ediyor? Geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalar, beyin gelişimi esnasında meydana gelen bazı değişimlerin OSB’yi tetiklediğine işaret etmektedir. Bu değişimlerden bir tanesi sinir hücrelerinin iletişimini düzenleyen GABA nörotransmiteri ile alakalı. Yetişkin beyninde sinir hücrelerinin tetiklenmesini engelleyen ve iletişimlerini kısıtlayan bu kimyasal, erken gelişim esnasında ise sinir hücrelerini tetikleyerek iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu sayede beynin doğal gelişimine sinir hücrelerinin ağ oluşumunu destekleyerek katkı vermektedir.

Cambridge Üniversitesi’nden ve Çin’den bir grup araştırmacı iş birliği yaparak bumetanid isimli ilacın OSB’de hangi mekanizmalara etki ettiğini araştırıyor. 83 çocuğun katıldığı bir çalışmada bilim insanları ilacın sağladığı gelişimin perde arkasını daha iyi anlamak için beyin görüntüleme sistemlerini kullandılar. Buradan elde ettikleri sonuçlara göre ilacı kullanan grupta bulunan katılımcıların beyinlerinin empati ve duygularla ilgili bölgesi olan insular korteks ve görsel bilgiyi alıp işleyen bölge olan görsel korteks bölgelerinde ilk üç ayda GABA’nın, aktive edici bir nörotransmitter olan glutamata oranı düşmekteydi. Bu bulgu, bumetanidin hangi yollarla OSB’ye etki ettiğinin ilk kanıtıydı.

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Barbara Sahakian bu araştırmanın önemini şu şekilde açıklıyor: “Artık biliyoruz ki, OSB’li bireylerin sosyal yetilerini geliştirebilecek bir ilaç mevcut, hem de beyinleri hala gelişiyorken. GABA ve glutamatın beynin esnekliğinde önemli bir rolü olduğunu biliyorduk. Şimdi ise bu çocukların daha iyi bir yaşama sahip olabileceğinden ümitliyiz.”

Ekip keşfettikleri bu değişimin OSB tedavisi için önemli bir gelişme olabileceğini düşünüyor. Fudan Üniversitesi’nden Dr. Qiang Luo çalışmalarının geleceği için şunları “Bulgular son derece ümit verici. İleriki çalışmalarda, daha fazla katılımcıyla, bu ilacın OSB’li çocuklar için uygun olup olmadığını öğreneceğiz.” diyor.

Otizm Spektrum Bozukluğunda İlaçla Tedavi Çabaları Devam Edecek OSB terapilerinin etkinliklerinin kısıtlı olduğunu ve ne yazık ki her OSB’li bireye ulaşamadığını düşünecek olursak, bumetanid gibi ilaç tedavilerinin birçok OSB’li birey ve aileleri için önemli bir gelişme olabileceğini söyleyebiliriz.

Kaynaklar ve ileri okuma: Orijinal Makale – Nature Translational Psychiatry: Symptom improvement in children with autism spectrum disorder following bumetanide administration is associated with decreased GABA/glutamate ratios (İngilizce) Haber Science Alert: A Cheap Medication Could Help The Social Symptoms ın Children With Autism (İngilizce)

643 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page