top of page
Ara
  • Özden Erbaş

CAS (Cognitive Assesment System)Neden CAS Testi Çağdaş psikoloji bilgilerine dayanan testler üretmek için uygulamalı psikoloji alanında yoğun çaba gösterilmiştir.(Kaufman ve Kaufman 1983, 1993; Woodcock ve Johnson, 1989). CAS (Cognitive Assesment System) son zamanlarda ortaya atılmış olan “zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşü ile uyumlu olduğu için geleneksel olmayan zeka yaklaşımları arasındadır. CAS Das, Nagliery ve Kirby (1994) tarafından psikolojinin önümüzdeki teorik ve uygulamalı alanlarının özetlenmesi ile oluşturulmuştur. Bir başka nedeni de “psikolojik ölçümler gözlenebilir tepkilere dayansalar bile, bağlı oldukları teorik görüşün ışığı altında yorumlanmazlarsa çok az faydalı ve anlamlı olacaklardır.” görüşüdür. CAS Testi Kimlere uygulanır? 5-17 yaşları arasında ki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için yapılandırılmıştır. CAS, PASS teorisi ( Planning-Planlama, Attention- Dikkat,Simultaneous- Eşzamanlama, Successive-Ardıl)’nden türetilmiştir. Öğrenmede güçlü ve zayıf olunan bilişsel işlem alanlarının tespit edilmesi, sınıflandırma, Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zihinsel engel, üstünlük, IQ vb.), eğitim ve sağaltım programlarının değerlendirilmesidir. İlkokula Başlamadan Önce ve İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) Düzeyinde CAS Testinin Önemi CAS testi, geleneksel zeka testlerinden farklı olarak çocuğu bilişsel olarak da değerlendirdiğinden, ilköğretime (ilkokul-ortaokul) giden ve ilkokul öncesi çocukların, ilkokula hazır olma düzeyleri, öğrenme becerilerindeki güçlü ve zayıf yanları, dikkat, planlama, işlem hızı, zamanı etkili kullanma vb. alanlarda ne durumda olduğunu ortaya koyduktan sonra düşük performans gösterdiği alanların nasıl güçlendirileceğini değerlendirmemize olanak tanıdığından çok büyük önem taşımaktadır.

104 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page