top of page
Ara
  • Özden Erbaş

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı)OÇİDEP OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı)

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı), bir Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) programıdır. Bu yaklaşım Lovaas tarafından UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) temelinde geliştirilmiştir. Ayrıntılı yazılı kaynakları, yarım yüzyıllık uygulama deneyimiyle bilimsel dayanağı en fazla olan programlardan biridir.

Deneysel araştırmalar, EYDE programlarının otizmli çocukların gelişimlerinde diğer uygulamalara kıyasla çok daha etkili olduğunu göstermiştir. EYDE eğitimi alan otizmli çocukların zihinsel gelişimlerinde, dil gelişimlerinde ve uyumsal becerilerinde ilerlemeler olduğu belirlenmiştir.

Programın belli başlı özellikleri şöyle sıralanabilir: Erkenlik, Yoğunluk, Davranışsallık, Kesintisizlik, Bire-Bir eğitim.

Hedef kitlesi, 0-8 yaş arasındaki otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklardır. Zihinsel engeli ağır ve oyun becerisi eksik diğer çocuklarda da kullanılabilir. Eğitime 4 yaştan önce başlanması yeğlenir.Eğitimin kesintiye uğramaması büyük önem taşır.

Otizmli çocuklara yönelik diğer eğitim programlarına kıyasla daha etkili olmasının en önemli nedenlerinden biri eğitimin kapsamıdır. Otizme özgü ve kapsamlı bir müfredat çerçevesinde, Uygulamalı Davranış Analizine (UDA) dayalı, Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) ağırlıklı bir eğitim yürütülür. Başlıca davranışsal öğeler arasında ayrımlı pekiştirme, güdüsel işlemler, ipucu süreçleri, fırsat öğretimi ve gömülü öğretim yer alır.

Otistik özellik gösteren bireyler için en önemli sorunlardan biri, akranlarının oynadığı oyunlara benzer oyunlar oynayamamaktır. Dolayısıyla otistik çocuklara oyun becerilerinin öğretimi en öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. OÇİDEP programında temel taklit, eşleme ve alıcı dil becerilerinde belli bir ilerleme kaydedilmesiyle birlikte, oyun becerileri üzerinde çalışılmaya başlanmaktadır.

132 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page