top of page
Ara
  • Özden Erbaş

Psikolog Nedir ve Neden Psikologlardan Çekiniriz?

Güncelleme tarihi: 3 Eki 2019


İnsan bilmediği bilgiden korkma davranışı gösterir bu durum sonuncunda kulaktan dolma bilgilerle daha da pekişir ve önyargılar oluşur. Özellikle psikologlara karşı bakış açımız ‘deli doktoru’ diye düşünülürdü ama günümüzde psikolog kavramı bilinmeye başlansa da bilmeyenleri sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bu yüzden yakın çevre tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüp danışacağı bir durum olsa bile psikoloğa gitmeyi tercih etmezler. 

      Psikoloji; insanı, hayvanı ve onların davranışlarını bedensel tepkilerle birlikte inceler. Bunları gözlem, iç gözlem, deney metodu, klinik metodu, testler metodu ve psikanalist metot ile inceler. “Psikoloji zihinden geçen bilinç olaylarının araştırılmasıdır.” “Psikoloji kişiler arası ilişkileri inceleyen bilimdir.” Kısacası insanı anlamlandırmaya çalışır. 

      Psikologlar, insanları dinleyerek ve soru sorarak anlamlandırmaya ve incelemeye çalışır fiziksel olarak etkileyebilecek ilaç vb. etkenler kullanmaz ve önermezler. Psikologlar her bireyi tek ve biricik olarak kabul ederler karşısındaki kişinin yaşadıklarını anlayarak duygudaşlık kurar ona yardımcı olmaya çalışır bir nevi onun ayakkabısını giyer ve o olmaya çalışır. Psikologlar danışanların hayatlarını ve özel bilgilerini bir başkasına anlatmazlar danışan gizliliği sağlarlar, eğitmen, yargıç ve kural koyucu değildir. Sizi yargılamazlar ve ahlaki normlara göre değerlendirmezler. Psikologlar için kültürel, sosyal, normlar veya dini ölçütleri danışana karşı kullanmazlar ve eleştirmezler. Psikoloğun görevi sizin kendini çözümüzü bulmaya yardımcı olmaktır. Bazen danışan davranışlarının farkında değildir psikologlar onların aynaları olabilir böylelikle danışanın içinde olan yetenekleri ortaya çıkarabilir ve size farkındalık kazandırabilirler. Düşünün ki karanlık bir yoldasınız nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz işte psikologlar sizin el feneriniz olabilir o yol boyunca size rehberlik edebilir ve sizi aydınlık yola çıkarabilir. Her şey sizin elinizde.

Nurdane Varış138 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page